Χαρακτηριστικά

όνομα: Уред за ръце и рамене
Σκοπός: Фитнес уред за укрепване мускулите на ръцете и раменете
Υλικά: дърво, галванизирана стомана, безвредна боя
Συνιστώμενο δάπεδο για την πτώση περιοχής: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Περιγραφή