Επαφές

Γραφείο Μπουργκάς

Αποστολή μηνύματος

Γραφείο Σόφιας

Atanas Boshev

tel: + 359 894 445 494

e-mail: office_sf@multipark.bg

Αποστολή μηνύματος