СИНТЕТИЧНИ НАСТИЛКИ

Подложка за изкуствена трева 30, 40, 60 и 70мм

Характеристики

Наименование: Подложка за изкуствена трева 30, 40, 60 и 70мм

Подложката за изкуствена трева (шок пад) е уникална, иновативна система, създадена от олекотени материали предлагаща решение за предотвратяване на евентуални наранявания на площадките за игра.

 

Материал: PE пяна мат

Цвят: бял

Размери: 200 х 150см

Дебелина: 30, 40, 60, 70мм

 

В зависимост от избраната дебелина на подложката и системата изкуствена трева "Joyful" или "Playgrass", шок падът има различен праг за ударопоглъщане.

 

При "Joyful":

Шок пад 30мм - до 1,1м

Шок пад 40мм - до 1,6м

Шок пад 60мм - до 2,9м

Шок пад 70мм - до 3,2м

 

При "Playgarss":

Шок пад 30мм - до 1,2м

Шок пад 40мм - до 1,7м

Шок пад 60мм - до 3,0м

 

Начин на монтаж:

За да се монтира такъв вид система е необходимо да се направи изкоп с дълбочина минимум 15 см. Следваща стъпка е полагане пласт от пясък, след което той се трамбова, изравнява и заглажда. По желание на клиента може да се положи бордюр от дървен материал или бетон. След тези операции се полага геотекстил и започват дейностите по полагане на шокпад-а. Тъй като той се предлага на размери 150х200см е необходимо  отделните елементи да се свържат със специална подлепяща лента. Най-накрая идва моментът на полагането на настилката  от изкуствена трева, която се монтира от специално обучени работници.  Последната дейност е пълненето с кварцов пясък и разчеткването на тревата, за да може да се разнесе равномерно пластът от кварцов пясък.

 

 

 

Описание

Подложката от изкуствена трева е уникална, иновативна система, създадена от олекотени материали предлагаща решение за предотвратяване на евентуални наранявания на площадките за игра.