СИНТЕТИЧНИ НАСТИЛКИ

Настилка за детски площадки от насипен материал - дървен мулч

Характеристики

Наименование: Настилка за детски площадки от насипен материал - дървен мулч

Насипните ударопоглъщащи настилки от дървесен (растителен) материал може да се предвиждат за открити площадки за игра при максимална височина на свободно падане до 3 м и с минимална дълбочина във всяка точка на слоя 0,40 м. В зоната на фундаментите на носещите вертикални подпори на съоръженията за игра минималната дебелина на слоя е 0,20 м.


За ударопоглъщащи настилки от дървесен материал се използват следните видове материали:
1. Дървесни стърготини с големина на частиците от 5 до 30мм, добре загладени, без остри ръбове и краища и без части от листа и кора;
2. Дървесни кори от разтрошена кора на иглолистни дървета с големина на частиците от 20 до 80 мм.

 

Допуска се настилките от дървесни стърготини и кори да се изпълняват с минимална дебелина във всяка точка 0,10 м само когато под тях е положен слой от промит пясък с фракция от 0,20 до 2,00 мм и с дебелина на слоя във всяка точка най-малко 0,30 м. При изпълнението на такива настилки се предвижда редовна поддръжка най-малко един път в седмицата чрез насипване от периферията и местата с натрупвания към зоните с високо натоварване ( под седалки на люлки, при изходните секции на пързалки и други), както и чрез добавяне на нови дървесни стърготини или кори.
При използване на насипни настилки от дървесни частици за откритите детски площадки се изпълнява дренаж от слой чакъл с фракция, по-голяма от 8мм и с дебелина най-малко 0,10 м, като между чакъла и насипната настилка се полагагеотекстил.
Една от най-често срещаните причини за някои незадоволителни резултати на тези настилки е недостатъчната поддръжка. Всички детски съоръжения и настилки трябва да бъдат в добро състояние, поради което е необходимо площадките за игра да се инспектират и поддържат редовно.

 

Препоръчително е да се спазва следния режим за инспекции на настилките и детските съоръжения:
1. Ежедневен или ежеседмичен оглед

2. Ежемесечна или тримесечна оперативна инспекция
3. Годишна инспекция от независим експерт

Описание

Дървесна Кора

Кората на различни дървесни видове има разнообразни особености по отношение на своята гладкост, твърдост и здравина. Двата най-често използвани вида дървесна кора са:

Зърниста кора – основно род Бор (Pinus) 
Еластична кора – основно род Смърч (Picea) 

 

Зърниста кора
След като бъде положена, тази настилка има свойството да се самоизравнява, когато се играе върху нея. Препоръчително е настилката на най-употребяваните места в детската площадка веднъж седмично да се заглажда с гребло.

На практика долните 200 мм от 300-милиметров пласт зърниста кора от самосебе си се слепват и образуват твърд, но податлив слой с добри дренажни свойства. Горният слой от 50-100 мм остава рехав и не се слепва. Този пласт “поддава” при натиск, докато долният слой омекотява остатъчния удар при падане.

С износването на горния слой, парчета кора от долния слой сами се отчупват, подновявайки и поддържайки по този начин горния пласт.

Нормално е настилката постепенно да се износи в зависимост от степента на употреба. Тъй като добрата ударопоглъщаща способност на насипните настилки се дължи на тяхната естествена подвижност, необходимо е да разполагате с допълнителни количества дървесна кора, с която да запълвате до първоначалните нива, за да не спадне настилката под критичната дебелина за конкретната височина на падане.

Еластична кора

Този тип настилка се слепва поради своята грапавост и се сбива в твърда маса заради плоската форма на отделните частици. Дори и слепнала, настилката от еластична дървесна кора запазва до известна степен своята способност да омекотява падания, но дренажните й свойства бързо намаляват. Най-добре е преди да разрохкате сбитата настилка, да нахвърлите известно количество нова, и тогава да смесите старата и новата част. По този начин ще получите хомогенна смес с еднаква грапавина и твърдост. Новата ” млада” дървесна кора е рехава и щом се смеси със старата, увеличава нейните дренажни свойства за известно време. Добавяйте нови количества кора според изискванията на производителя и подменяйте изцяло венъж на три-четири години. Честата необходимост от ”обръщане” на цялата настилка от еластична дървесна кора значително увеличава разходите за поддръжката й. 

Снимки