Характеристики

Наименование: Въздушна разходка
Предназначение: Уред за крака, въздушна разходка
Елементи: основа , ръкохваки , лостове
Материали: UV защитен полиетилен, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание