Характеристики

Наименование: Щанга
Предназначение: Фитнес уред за укрепване муслулите на ръцете и раменете
Елементи: основа , лостове , щанга
Материали: UV защитен полиетилен, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание