Характеристики

Наименование: Уред за издърпване
Предназначение: Фитнес уред за укрепване мускулите на ръцете
Елементи: основа , лост , ръкохватки
Материали: UV защитен полиетилен, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание