АДАПТИРАНИ ФИТНЕС УРЕДИ

/ ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО

Тренировка на ръце и рамене за двама ползватели SE 07

Характеристики

Наименование: Тренировка на ръце и рамене за двама ползватели
Предназначение: Фитнес уред за укрепване мускулите на ръцете и краката
Елементи: основа , вътящи дискове
Материали: UV защитен полиетилен, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание