УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА

/ САМОРАЗЛИВНА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА