Характеристики

Наименование: Детски лост
Сертификат: EN 1176
Възрастова група: 3 - 12 год.
Капацитет: 2 деца
Предназначение: катерене, пазене на равновесие, игри със сюжети и роли, общуване
Елементи: стълби, пръти
Материали: UV защитен полиетилен, галванизирана стомана, безвредна боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: синтетична ударопоглъщаща настилка, пясък, синтетична трева

Описание