Разливни каучукови настилки за спортни площадки

Разливните каучукови настилки са безфугови спортни покрития на полиуретанова основа, предвидени за външна употреба. Те представляват излята върху основа /бетон или асфалт/ хомогенна смес от каучукови гранули (SBR и/или EPDM) с течен полиуретанов биндер, положени посредством специализирана техника “пейвър” от обучени от MELOS Gmbh - Германия апликатори.

 

MultiTWO E представлява водонепропусклива 2-пластова сандвич система, машинно положена с “пейвър”. Състои се от полиуретанов или епоксиден грунд за адхезия, който се полага върху основата - асфалт или бетон, първи пласт от SBR гранули и полиуретанов биндер с мин. дебелина 10 mm, междинен полиуретанов грунд и втори финишен пласт от EPDM гранули и полиуретанов биндер с мин. дебелина 10 mm. EPDM гранулите са произведени от MELOS Gmbh - Германия.

 

MultiTWO CS представлява водонепропусклива2-пластова сандвич система, машинно положена с “пейвър”. Състои се от полиуретанов или епоксиден грунд за адхезия, който се полага върху основата - асфалт или бетон, първи пласт от SBR гранули и полиуретанов биндер с мин. дебелина 10 mm, междинен полиуретанов грунд и втори финишен пласт от оцветени SBR гранули и полиуретанов биндер с мин. дебелина 10 mm. SBR гранулите са продукт, получен от рециклирани излезли от употреба гуми.