Полиуретанова спортна система InfraSPORT PU 410/410 Roll

 InfraSPORT PU 410/410 Roll представлява многослойна система от материали на полиуретанова основа, миксирани и положени върху предварително подготвена основа, формиращи еластично, цветно, безфугово покритие. Системите са предназначени за закрити помещения за спорт и създават гладка и здрава игрална повърхност, отличаваща се с висока способност за пренасяне на динамични натоварвания.

  Материалите за системите InfraSPORT PU 410/410 Roll се миксират и полагат, съобразно техническите им спецификации върху равна, здрава и обезпрашена основа - бетон, замазка, мозайка. Тя трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена. Когато се полага върху съществуваща стара настилка същата трябва да бъде шлайфана и/или бластирана. Полагането и предварителната подготовка на основата задължително се извършват от обучени специалисти. Съответната система се препоръчва спрямо потребностите и изискванията за експлоатация на помещението. За по-добра адхезия и дълготрайност на покритието се препоръчва полагане на подходящ праймер/грунд.