Нова спортна площадка в с.Средковец

  

   В село Средковец, община Каолиново приключи строителството на обект „Изграждане на спортна площадка в имот № 68388.50.274 по кадастралната карта на с. Средковец“.  Изгради се спортна площадка, където жителите на това село ще имат възможността да практикуват футбол, волейбол, баскетбол, тенис и други спортни дейности. Извършиха се дейности по благоустройство и озеленяване на прилежащите площи, благодарение на което ще може да се прекарва пълноценно свободното време в обособените около площадките зона за отдих.  За се създаде завършена среда за спорт се изгради осветителна енергоспестяваща инсталация с LED прожектори. Същевременно се създадоха условия, които да бъдат по-близо до жизнените стандарти в Европейския съюз. Разбираемо най-радостни са децата и младежите, които вече се възползват от новите съоръжения, където могат да проведат първите спортни битки.

       С изграждането на поредната спортна площадка в Община Каолиново, ръководството на общината още веднъж доказа своята последователност в осъществяването на политика за създаване на по-благоприятни условия за живот, за стимулиране на спорт и игри на открито и задържане на младите хора общината.