Детски площадки за пътна безопасност

Играта може да е не само любимо занимание на децата, а и техен учител. Безспорно приятните забавления са сред най-преките пътища подрастващите да се научат как да се пазят от автомобилите. 
Затова и се развива този тип обучение, като изгражда нови интерактивни площадки с пешеходни пътеки, светофари и пътни знаци. Площадките за безопасност на движението съдържат различни типове кръстовища, знаци и пешеходни зони, които в максимална степен пресъздават градската среда.