ДВУКОМПОНЕНТНО ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО

МULTIFLEX RUBBER – 2К PU лепило

Двукомпенентно лепило на базата на полиуретанова смола, с висока сила на адхезия, без разтворители, с широко приложение. Лепилото трябва да се нанесе върху твърда и гладка основа, за да се закрепи добре каучуковата настилка.

Предимства:

•Лесно за нанасяне. 

•За вътрешно и външно приложение. Може да се прилага както на хоризонтални, така и на вертикални повърхности.

•Много добра адхезия към подготвени основи /бетон и асфалт/

•Бързо втвърдяване, повърхностите са готови за пешеходен трафик за относително кратко време.

•Разходна норма: 1 кг/кв.м.

•Опаковка: полиуретанова смола/comp.A/ - 9 kg. нето, втвърдител /comp.В/ - 1 kg. нето

Подготовка и приложение: Част от компонент А се смесва с част от компонент В - количеството лепило и смола, което се смесват се определят от потребителя , поради бързината на стягане на продукта, което може да доведе до по-трудно нанасяне върху основата.

След като се смесят двата компонента, се разбъркват с помощта на механичен миксер в продължение на минимум 3 минути до получаване на хомогенна смес. Температурата на двата компонента трябва да се съблюдава да не е по-малко от 15 ° С. Готовата смес се полага с маламашка с гребен. Повърхността , върху която ще се полага лепилото трябва да е обезпрашена, гладка и с минимално съдържание на влага.

 

Съхранение: Полиуретаното лепило може да се съхрянва в рамките на 1 година в затворени опаковки. Лепилото трябва да е в сухи помещения при температура над 5 градуса, като двата компонента - втвърдителят и полиуретановата смола в никакъв случай не трябва да бъдат смесени в периода на съхранение на продукта.