СТРОИТЕЛСТВО

При изграждането на детски площадки се залага като основен акцент - висока игрова стойност, т.е. оптимално съчетаване на безопасни условия за игра с предизвикателство към уменията на децата да преодоляват трудности и да бъдат стимулирани в подобряването и развитието на техните способности.

 

Детските площадки могат да се разделят на няколко групи. Има площадки за съвсем малки деца, които все още не са достатъчно координирани и не са развили своята ловкост, сила и концентрация. Тази група площадки се изпълняват изцяло от каучукова ударопоглъщаща настилка, която предпазва малчуганите при падане. Съоръженията за игра са опростени, със заоблени ръбове и лесен достъп. Пързалките са с малък наклон, стъпалата им са широки. При този вид площадки трябва да се съобрази необходимостта от присъствие на възрастни хора на площадката, които да подпомагат децата в техните игри. Люлките са единични, с достатъчно дълбока зона за сядане и задължително имат облегалка, която да не позволява на детето движение назад. Допустимо е да се монтират т.нар. ”клатушки“.

 

Детските площадки за по-големи деца могат да се изградят с уреди за игра, които да развиват техните физически и умствени качества – сила, ловкост, издръжливост, координация, баланс, равновесие и много други. В тези площадки винаги е добре да има и елемент на премерен риск, който е атрактивен за децата и им помага да овладяват страховете и да се пазят сами.