Характеристики

Наименование: Съоръжение Skate Training
Размери: 189 - 189 см.
Зона на безопастност: 580 - 580 см.
Предназначение: пазене на равновесие, експериментиране
Елементи: метална основа, метални пръти, ръкохватки
Материали: HPL, полиетилен, галванизирана стомана,боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание