ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ HUSSON

/ ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Съоръжение за баланс Skywalker JVE-0101

Характеристики

Наименование: Съоръжение за баланс Skywalker
Размери: 100 - 100 см.
Зона на безопастност: 540 - 540 см.
Предназначение: пазене на равновесие, експериментиране
Елементи: метални пръти, ръкохватки
Материали: галванизирана стомана,боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание