Характеристики

Наименование: Тролей ASPEN
Предназначение: пазене на развновесие, експериментиране, общуване
Препоръчителни настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

 

 

 

 

 

 

 

Размери:

Дължина 24м: 2400 х 425 см

Дължина 29м: 2900 х 425 см

Дължина 33м: 3400 х 425 см

 

Височина на падане:

Дължина 24м: 130 см

Дължина 29м: 158 см

Дължина 34м: 180 см

 

Описание