Характеристики

Наименование: Детски тунел JIM
Размери: 150 - 140 см.
Зона на безопастност: 450 - 440 см.
Възрастова група: 3 - 9 год.
Капацитет: 10 деца
Предназначение: игри със сюжети и роли, експериментиране, общуване - колективни игри
Материали: HPL, полиетилен, галванизирана стомана, боя
Препоръчителни настилки за зоната на падане: трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка

Описание